Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЗАРЛАЛ

2021/08/06

Коронавируст (Ковид-19) халдварын үеийн батлагдсан тохиолдолд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж , үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх мөн 119 нэгдсэн лавлах төвийн эмч операторыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор “Коронавируст (Ковид-19 )- ын үеийн Хүүхдийн тусламж, үйлчилгээ, эмчилгээний онцлог” сэдэвт сургалт 2021 оны 08 дугаар сарын 09-ны өдрийн 15 цагт цахимаар зохион байгуулна. Сургалтыг АШУҮИС-ийн Монгол-Японы эмнэлгийн дэд захирал АУ-ны доктор Б.Баясгалантай удирдана. Холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамрагдахыг урьж байна.

ZOOM ID: 810 680 5569
PASS: 202108