Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ЗАРЛАЛ

2021/07/29

Коронавируст (Ковид-19) халдварын үеийн батлагдсан тохиолдолд үзүүлэх өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж , үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх мөн 119 нэгдсэн лавлах төвийн эмч операторыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор “Коронавируст (Ковид-19 )-ын халдварын үеийн яаралтай тусламжийн Эрэмбэлэн ангилалт, бэлэн байдал, өвчтөнийг аюулгүй тээвэрлэлт” сэдэвт сургалтыг 2021 оны 07 сарын 30 өдрийн 15.00 цагт цахимаар зохион байгуулна. Сургалтыг УНТЭ-ийн яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч, Клиникийн профессор С.Алтансүх удирдан явуулна. Холбогдох эмч, мэргэжилтнүүд сургалтанд хамрагдахыг урьж байна.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар