Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Жор бичих эрх нээх тухай

2021/06/29

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Эрүүл мэндийн яамнаас төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлттэй эмийн жор бичих health.gov.mn онлайн програм хангамжийн системийн эрхийг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвд 2021 оны 5 сард 2/2697 албан тоотоор шилжүүлсэн.

Хэрэглэгчийн эрхийг зохицуулах үүрэг шилжиж байгаа боловч тус програм хангамжийн нэвтрэх эрх нь өнөөг хүртэл шилжиж ирээгүй байгаатай холбоотойгоор бид системд хэрэглэгч нэмэх болон өөрчлөх боломжгүй байна.

Эрүүл мэндийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад эрхийг шилжиж ирсний дараагаар албан бичгээр нэгдсэн зарыг тараах болно.

ЭМХТ Эрүүл мэндийн мэдээллийн алба

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар