Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СТАТИСТИКИЙН ТАЙЛАНГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР АВЧ БАЙНА

2021/01/27

Эрүүл мэндийн статистикийн тайланг анх удаа цахим хэлбэрээр Hinfo-Stata програм хангамжаар эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, хүчин чадал, дэд бүтэц, тусгай болон төрөлжсөн мэргэшлийн кабинетүүдийн үйл ажиллагаа зэрэг Үндэсний статистикийн хорооны даргын болон Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагдсан тайлангийн маягтын дагуу тайланг хүлээн авч байна. Энэ хүрээнд салбарын хэмжээнд өмчийн бүх хэлбэрийн байгууллагуудаас журамд заасан хугацаа, мэдээллийн урсгалын дагуу Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газруудтай хамтарч мэдээ, мэдээллийг оруулах, цуглуулах ажлыг зохион байгуулж байна.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар