Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 7 сар
274,770
Халдварт бус өвчин 7 сар
1,718,439

ХЭВЛЭЛИЙН КОМПАНИУДАД

2019/05/27

Үнийн санал авах тухай 

Төрийн байгууллага болон эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг  бодит мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд эм, оношлуур болон биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний улсын бүртгэлийн жагсаалт, эмийн мэдээлэл сэтгүүл хэвлүүлэх шалгаруулалтанд урьж байна. Хэвлэлтийн үнийн саналаа 2019 оны 05 дугаар сарын 31-ны дотор албан бичгээр ирүүлнэ үү.

Хэвлэлтэнд тавигдах техникийн шаардлага:

   Нэр:                  “Монгол Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн биологийн идэвхт

                                    бүтээгдэхүүний жагсаалт”

       Дотор тал:           Цаасны хэмжээ А4, 70 гр шохойтой цаас

       Хуудасны тоо:     А4-ийн 70 нүүр

       Хавтас:                Цаасны хэмжээ: А4, 200 гр шохойтой цаас

       Өнгө:                    (4+4)

       Тоо хэмжээ:         500 ширхэг

Эхийг тухайн хэвлэлийн компаниар бэлтгүүлнэ.

       Нэр:                    “Монгол Улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эмийн жагсаалт”                                          

       Дотор тал:           Цаасны хэмжээ А4, 70 гр шохойтой цаас

       Хуудасны тоо:     А4-ийн 400 нүүр

       Хавтас:                Цаасны хэмжээ: А4, 200 гр шохойтой цаас

       Өнгө:                   (4+4)

       Тоо хэмжээ:        500 ширхэг

Эхийг тухайн хэвлэлийн компаниар бэлтгүүлнэ.

       Нэр:                     “Монгол Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн оношлуурын жагсаалт”

       Дотор тал:           Цаасны хэмжээ А4, 70 гр шохойтой цаас

       Хуудасны тоо:     А4-ийн 70 нүүр

       Хавтас:                Цаасны хэмжээ: А4, 200 гр шохойтой цаас

       Өнгө:                    (4+4)

       Тоо хэмжээ:         500 ширхэг

Эхийг тухайн хэвлэлийн компаниар бэлтгүүлнэ

       Нэр:                     “Эмийн мэдээлэл”  сэтгүүл

       Дотор тал:           Цаасны хэмжээ А4, 70 гр шохойтой цаас

       Хуудасны тоо:     А4-ийн 90 нүүр

       Хавтас:                Цаасны хэмжээ: А4, 200 гр шохойтой цаас

       Өнгө:                    (4+4)

       Тоо хэмжээ:         500 ширхэг

Эхийг тухайн хэвлэлийн компаниар бэлтгүүлнэ.