Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв “Шилдгийн шилдэг” 27 байгууллагын нэгээр шалгарлаа.

2020/12/25

Тус төв нь төрийн өмчийн талаарх бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний үүргээ хангалттай сайн биелүүлж 997 байгууллагаас  “Шилдгийн шилдэг” 27 байгууллагын нэгээр шалгарлаа.

Бид төрийн өмчийг зөв зохистой, үр дүнтэй ашиглан, засвар үйлчилгээг цаг тухайд нь хийж ашиглалтын хугацааг уртасгах, хэмнэлт хийх зэргээр хичээн ажиллаж байна.

Цаашид  улам илүү хичээл зүтгэл гарган ажиллах болно.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар