Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

МЭДЭЭЛЭЛ

2020/12/15

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлөө багц цагаар сунгуулахаар 8,9,10 дугаар саруудад материал өгсөн эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зөвшөөрөл Эрүүл мэндийн сайдын 2020.10.02-ны А/457, 2020.11.06-ны өдрийн А/506, 2020.11.06-ны өдрийн А/507 дугаар тушаалаар батлагдан гарлаа.

Зөвшөөрлийн  гэрчилгээнүүд хэвлэгдэн баталгаажуулах шатандаа  байна.

 Дээрх тушаалуудыг Төвийн www.hdc.gov.mn цахим хуудасны Хууль эрх зүй булангийн Эрүүл мэндийн сайдын тушаал хэсэгт байршуулсан тул эмнэлгийн мэргэжилтнүүд нэрээ шүүх болон шаардлагатай бол хэвлэж авах боломжтой. 

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ЛИЦЕНЗИЙН АЛБА