Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ НЭРС БАТЛАГДЛАА

2020/10/30

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад 2020 онд орох  эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, мэргэжил, мэргэшлийн чиглэл Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн захирлын “2020 онд мэргэшлийн зэргийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, мэргэжил, мэргэшлийн чиглэл, шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүн, хуваар батлах тухай” 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/182 дугаар тушаалаар батлагдлаа. 

Энэ жил Ахлах зэрэгт – 1041, Тэргүүлэх зэрэгт- 478, Зөвлөх зэрэгт -138 нийт  1657 эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэшлийн зэргийн шалгалтад орж байна. Ахлах, Тэргүүлэх зэргийн шалгалтыг онол, гардан үйлдэл, ярилцлагаар Зөвлөх зэргийн шалгалтыг тайлан хамгаалалтаар тус тус зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх линкээр харна уу

http://www.hdc.gov.mn/media/up...

Анхаарах зүйл:

Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтнүүд маск зүүж ирнэ үү.