Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ДҮН

2020/10/11


Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар
Дэлхийн статистикийн өдөр