Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ТӨРИЙН САНГААР СУРАЛЦАГЧ РЕЗИДЕНТ ЭМЧ НАРЫН ТЭТГЭЛЭГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2020/09/25

Үндсэн мэргэшлийн сургалтанд төрийн сангаар суралцаж байгаа суралцагч нь Эрүүл мэнд, спортын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2015 оны “Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай” 97/56 дугаар тушаалаар батлагдсан журмын дагуу тэтгэлэг авдаг. Уг журмын 4.3.2-т “Гурван сараас дээш хугацааны төгсөлтийн дараах сургалтанд суралцагчдын 90 хүртэлх хоногийн албан тушаалын цалинг үндсэн байгууллага олгоно. Энэ хугацаанд тэтгэлэг давхцуулан олгохгүй” гэж заасан тул 1-р дамжааны эхний 2 сар, 2-р дамжааны сүүлийн 1 сард суралцагчдад тэтгэлэг олгодоггүй болно. Жич: Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хичээлийн жил нь тухайн жилийнхээ 9 дүгээр сарын 30-нд дуусдаг тул 10 дугаар сард тэтгэлэг олгохгүй.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар