Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХЭЭР БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020/09/18

2020-2021 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл сунгав.

Элсэлтийн шалгалттай холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь мэдэгдэх болно.

Жич: Элсэлтийн шалгалтад бэлтгэх жишиг сорилыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн http://hdc.gov.mn/page/47/ цахим хуудсанд байршуулсан.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар