Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭХЭЭР БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020/09/18

2020-2021 оны хичээлийн жилийн үндсэн мэргэшлийн сургалтын элсэлтийн шалгалтын бүртгэлийг 2020 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл сунгав.

Элсэлтийн шалгалттай холбоотой мэдээллийг цаг тухайд нь мэдэгдэх болно.

Жич: Элсэлтийн шалгалтад бэлтгэх жишиг сорилыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн http://hdc.gov.mn/page/47/ цахим хуудсанд байршуулсан.