Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

2020-2021 ОНЫ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭГЧДИЙН ТҮР КОД 2

2020/09/18
2020-2021 оны Төгсөлтийн дараах сургалтын элсэлтийн шалгалт зохион  байгуулагдах гэж байгаатай холбоотой 2020 оны 9 сард шалгалт болон багц цагаар Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгах шаардлага ханган ЭМСайдын тушаалд нэр орсон эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн түр кодыг дахин нийтлэж байна.

Уг код нь зөвхөн элсэлтийн шалгалтад бүртгүүлэхэд ашиглагдах түр код тул бусад байдлаар ашиглахыг хориглоно.
1 ИЭ7714467 УШ91091794
2 ИЭ7714468 ДЗ95070105
3 ИЭ7714469 ЖЯ91012811
4 ИЭ7714470 ТЕ93040616
5 ИЭ7714471 УА92022511
6 ИЭ7714472 УИ96072029
7 ИЭ7714473 УК96020224
8 ИЭ7714474 ГЮ96060419
9 ИЭ7714475 ВЮ92031029
10 ИЭ7714476 ШД87100302
11 ИЭ7730318 ЙЮ89122401
12 ИЭ7730319 ВЛ87022816
13 ИЭ7730320 ФБ87120708
14 ИЭ7730321 УХ91113097
15 ИЭ7730322 ОР88081201
16 ИЭ7730323 НА83021676
17 ИЭ7730324 ЖИ91031401
18 ИЭ7730325 УЗ88061131
19 ИЭ7730326 ВД85081517
20 ИЭ7730327 ЙУ89071605
21 ИЭ7730328 ГБ87012208
22 ИЭ7730329 ИО91053119
23 ИЭ7730330 РЭ90091201
24 ИЭ7730331 ПЮ91070407
25 ИЭ7730332 ЧД85051525
26 ИЭ7730333 ВЮ77032664
27 ИЭ7730334 УМ89122408
28 ИЭ7730335 ЧЕ68110126
29 ИЭ7730336 УУ92070935
30 ИЭ7730337 УХ91062138
31 ИЭ7730338 РЮ90070608
32 ИЭ7730339 ЙД95111318
33 ИЭ7730340 УМ90032313
34 ИЭ7730341 УХ89101119
35 ИЭ7730342 ФА89011009
36 ИЭ7730343 ЧМ80030311
37 ИЭ7730344 УК91121221
38 ИЭ7730345 УХ91112907
39 ИЭ7730346 УХ91121724
40 ИЭ7730347 СО91092609
41 ИЭ7730348 КВ87123162
42 ИЭ7730349 УП94102687
43 ИЭ7730350 ЦА87103162
44 ИЭ7730351 СЮ91072301
45 ИЭ7730352 ФВ97082904
46 ИЭ7730353 УХ91100504
47 ИЭ7730354 МБ91072709
48 ИЭ7730355 НЕ91020303
49 ИЭ7730356 УХ89042343
50 ИЭ7730357 ОМ94082514
51 ИЭ7730358 ПЮ95070227
52 ИЭ7730359 ИУ91102702
53 ИЭ7730360 УЮ87101700
54 ИЭ7730361 ШЕ80060266
55 ИЭ7730362 НФ85111311
56 ИЭ7730363 УХ93101840
57 ИЭ7730364 НЮ84091073
58 ИЭ7730365 УК93070104
59 ИЭ7730366 БА92061913
60 ИЭ7730367 УХ92031412
61 ИЭ7730368 ХБ83071561
62 ИЭ7730369 УИ93092517
63 ИЭ7730370 УК91101324
” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар