Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ОРОХООР БҮРТГҮҮЛЭХ ЭМЧ, МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН АНХААРАЛД

2020/09/01

2020 оны 07, 08, 09 дүгээр сарын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад тэнцсэн болон багц цагаар зөвшөөрлөө сунгуулахаар материалаа бүрдүүлж өгсөн боловч баталгаажиж гараагүй хүлээгдэж байгаа  эмч нарт 2020-2021 оны Төгсөлтийн дараах Үндсэн мэргэшлийн сургалтад элсэхээр бүртгүүлэхэд зориулж ТҮР дугаар олгох ба ТҮР дугаарыг ЭМХТ-ийн цахим хуудсанд  2020 оны 09 сарын 07-ны өдөр байршуулах болно.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар