Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Эм судлал

2020/01/01
1 АспиринС В1 0.5г шахмал MNS 4957 : 2000 
2 Тун шил  MNS 0847 : 1988 
3 Эмийн найрлага дахь эрдсийн аморф буюу чөлөөт цахиурын хүчлийн агуулгыг тодорхойлох фторидийн арга  MNS 4745 : 1999 
4 Эмийн найрлага дахь эрдсийн нүүрстөрөгчийн диоксидийн агуулгыг тодорхойлох эзлэхүүний арга  MNS 4746 : 1999 
5 Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2016 
6 Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага 2014 оны 59 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан MNS 5524-1 : 2014 
7 Био бэлдмэлийн үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 5524-2 : 2014 
8 Уламжлалт эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 5524-3:2015 
9 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 5530 : 2014 
10 Фармакопейн өгүүлэл боловсруулах арга зүй   MNS 5763 : 2015 
11 Эмийн идэвхит бодис ба эмийн тогтвортой чанарын судалгаанд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 6439 : 2014 
12 Эмийн чанарын хяналтын лабораторид тавих шаардлага   MNS 6621:2016 
13 Эмийн анхдагч савлалтын материалд тавих ерөнхий шаардлага  MNS 6622:2016 
14  Хүний эм. Аскорутин шахмал эм. Ерөнхий шаардлага  MNS 0161 : 2011
15 Кальцексийн 0,5 г-ын шахмал эм MNS 0576 : 1988 
16 Стрептоцидын 0.5 г-ын шахмал эм MNS 0577 : 1989 
17  Батрашийн хандмал MNS 0582 : 1989 
18  Нашатыр анисын дусаалга MNS 0587 : 1990 
19 Техникийн альбумины /цус/ физик-химийн шинж чанарыг тодорхойлох арга MNS 0673 : 1964 
20 Вазелин MNS 0693:1988 
21 Галзуугаас сэргийлэх вакцин. Техникийн шаардлага   MNS 0724 : 2003 
22 Шиллэг эд MNS 0727 : 1991 
23 Уротропиний 0,25 ба 0,5 г-ын шахмал эм  MNS 0794 : 1981 
24 Хүний эм. Аскорбины хүчил.(Витамин С) 0,05г үрэл. Ерөнхий шаардлага MNS 0845 :2011 
25 33%-ийн хүхэртэй түрхэц MNS 0871 : 1967 
26 Тарваган шийр. Өвсний 0,0001 г-ын шахмал эм
 MNS 0903 : 1990 
27 Поливитамины 0,25 гр-ын үрэл.  MNS 0966 : 1997 
28 Цус, цусан бүтээгдэхүүн. Ялтас эсийн өтгөрүүлэг  MNS 1596 : 2011 
29 Загасны тос MNS 1721 : 1973 
30 Глицерин MNS 1722 : 1990 
31 Магни Сульфат  25г  MNS 1723 : 1973 
32 Хүний эм. Алоэ 1 мл Тун шилтэй тарилгын уусмал  MNS 1808 :2011 
33 Шингэн вазелин MNS 1809 : 1990 
34 Алтан уламны хандмал / 1:10 /.  MNS 2247 : 1994 
35 Долоогоны ханд MNS 2393 : 1977 
36 Рингер лактатын тарилгын уусмал
 MNS 2394 : 1977 
37 Хумсан цэцгийн шүүс  MNS 2502 : 1984 
38 Таван салааны шүүс MNS 2545 : 1994 
39 Зөгийн балтай таван салааны хандмал   MNS 2602 : 1990 
40 Хуурай альбумин MNS 2798 : 1979
41 Чихэр өвсний шингэн ханд  MNS 2850 : 1980
42 Чихэр өвсний сироп MNS 2853 : 1990 
43 Эмийн сөдийн шингэн 1:1 ханд  MNS 2855 : 1989 
44 Алюмокатин MNS 2903 : 1992 
45 Бэрхсазин 0,5 г-ын шахмал эм MNS 2904 : 1990 
46 Ар жирмэн 0,3 г-ын шахмал эм MNS 2905 : 1980 
47 Эдийн тромбопластин MNS 2994 : 1980 
48 Цагаан эсийн холимог   MNS 2995 : 1993 
49 Чигатуссин шингэн эм  MNS 3098 : 1989 
50 Батрашийн эфирийн тос   MNS 3130:1981 
51 Ганганы эфирийн тос.
MNS 3131 : 1981 
52 Ходоодны "Реннин" фермент.  MNS 3160 : 1981 
53 Барбадин 0,05 г шахмал эм.   MNS 3313 : 1991
54 Ацан ажигны ханд MNS 3456 : 1983 
55 Стеллариафитин" шингэн эм.  MNS 3457 : 1990 
56 Дендронизид шингэн эм. 1988 оны 212 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. MNS 3458 : 1983 
57 Эфедрол 0,3х 6г шахмал эм.  MNS 3548 : 1994
58 Эмчилгээ, ундааны зориулалтаар савлаж хэрэглэх рашаан. Техникийн ерөнхий шаардлага   MNS 3651 : 2004 
59 Протейний 5%-ийн уусмал.  MNS 3691 : 1994 
60 Гэдэсний балнад. Иж балнадын оношлуур MNS 3708 : 1990
61 "Соёолжин" витаминт бэлдмэл.  MNS 3714 : 1988 
62 Хүний эм. Чацарганы витаминт (Хиповит) 0,5 гр үрэл. Техникийн шаардлага  MNS 3715 : 2011 
63 Чацарганы элексир.  MNS 3716 : 1984 
64 Прокаприн 1988 оны 212 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.   MNS 3721 : 1984 
65 "Триэфтлас-3" эмийн цуглуулга.
MNS 3724 : 1984 
66 Үрлэн эм. Нейровален. MNS 3817 : 1985
67 Хөгцөн мөөгөнцөр ферментийн бэлдмэл MNS 3858 : 1985 
68 Иодлог цардуулын бэлдмэл  MNS 3983 : 1987  
69 Таван салааны бэлдмэл MNS 3993 : 1987 
70 Плантауронидын бэлдмэл  MNS 3994 : 1987 
71 Бадааны шингэн ханд MNS 4050 : 1988 
72 Сөдийн шахмал эм 0,5 г.  MNS 4075 : 1988 
73 Терглицихбензоатын 0,5 г-ын шахмал эм. 1996 оны 04 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.  MNS 4076 : 1983
74 Панкипсин   MNS 4093 : 1989 
75 Генцихол 0,1 г шахмал эм. MNS 4127 : 1992 
76 Ампет бэлдмэл.  MNS 4134 : 1992 
77 Эрвалкор 20, 30, 50 мл.
MNS 4140 : 1992 
78  Эмийн пектин  MNS 4172 : 1990
79 Тримексозол шахмал эм  MNS 4173 : 1990 
80 Кальцийн глицерофосфатын 0,2 г-ын үрэл.   MNS 4176 : 1993 
81 Читамон 0,3 г-ын шахмал эм  MNS 4178 : 1993 
82 Цэр ховхлох цэхмэл  MNS 4179:1993 
83 Гепахол мөхлөг эм  MNS 4199 : 1994 
84 Астрадины үрэл 0,3 г  MNS 4200 : 1994  
85 Склероны 0,5 г-ын үрэл. 1996 оны 04 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан  MNS 4201 : 1994
86 Үрэл. Цинаспол 0,4 г. 1996 оны 04 дүгээр тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.  MNS 4202 : 1994 
87 Силодин 0,32 г-ын шахмал эм  MNS 4203 : 1994 
88 Бадглюмицетин 0,5 г-ын шахмал эм.   MNS 4208 : 1994 
89 "Хоромхон" тосон түрхлэг. Техникийн шаардлага.   MNS 4296 : 1996 
90 Стеллариафиатаны 0,55 г-ын үрлэн эм.  MNS 4308 : 1996 
91 Ялзмагт шаврын бэлдмэл.  MNS 4311 : 1996 
92  Натурвит сироп MNS 4357 : 1996 
93 Ортуузийн 0,5 гр-ын үрлэн эм.   MNS 4442 : 1997 
94 Асваргал 0,3 гр-ын үрлэн эм.  MNS 4444 : 1997 
95 Салорид 0.3 г-ын шахмал.  MNS 4445 : 1997 
96 Аспирин С шахмал.  MNS 4449 : 1997 
97 Алтпант  MNS 4451 : 1997 
98 Т- идэвхлүүр  MNS 4493 : 1997 
99 Эвэрт сэртэгийн хуурай ханд
MNS 4495 : 1997 
100  Клоксациллины натрийн 250 мг-ын капсултай эм MNS 4568 : 1998 
101 Натрийн гипохлоридын тарилгын уусмал MNS 4571 : 1998 
102 Натрийн гипохлоридын гадуур хэрэглэх уусмал.  MNS 4572 : 1998 
103 Дентамон шүдний элексир MNS 4590:1998 
104 Мөнгөний уусмал
MNS 4622 : 1998
105 Панфеникол шархны цацлага MNS 4689 : 1998 
106 Отозим чихний дусаалга  MNS 4690 : 1998 
107 Бутапсин тосон түрхлэг
MNS 4691 : 1998  
108 Читамоны сироп  MNS 4784 : 1999 
109  Левуролик 500 мг шахмал  MNS 4871 : 1999 
110  Чацарганы мультвитамины сироп
MNS 4873 : 1999 
111 Аньсны витаминт (Аньсвит) 0,5 гр үрэл.Техникийн шаардлага  MNS 4874 : 2011 
112 Нэрсвит 0,5 гр үрэл. Техникийн шаардлага
MNS 4875 : 2005 
113 “Ахилло” 200 мг капсул  MNS 4903 : 1999 
114  Бруцеллёзын эмчилгээний шингэн вакцин  MNS 5047 : 2001 
115 “Нефромон” эм. Техникийншаардлага  MNS 5099 : 2001 
116 “Салимон” эм. Техникийшаардлага  MNS 5100 : 2001 
117 Валбромидшахмалэм. Техникийншаардлага  MNS 5116 : 2002 
118 Уламжлалтэм. Сороолтан-4. Техникийн шаардлага  MNS 5117 : 2002 
119 Ортудентбэлдмэл. Техникийншаардлага  MNS 5118 : 2002 
120 Тарилгынэм. 0,2%, 0,5% ба 1% калийнхлоридын 5% глюкоз агуулсан тарилгын уусмал. Техникийн шаардлага  MNS 5186 : 2002 
121 “Аспирин 100”
MNS 5395 : 2004 
122 Томуун мөхлөг. Техникийн ерөнхий шаардлага.  MNS 5583 : 2006 
123 Гаатай (Метавит) 0.5 грүрэл. Ерөнхий шаардлага  MNS 5589 : 2011 
124 Зөгийн балтай витаминт (Ханивит) 0.5 грүрэл. Ерөнхий шаардлага  MNS 5590 : 2011 
125 Парацетаден 125мг, 250мг, 500мг лаа. Техникийн шаардлага  MNS 5701 : 2007 
126 Диклоденк 25 мг, 50мг, 100 мг лаа. Техникийн шаардлага  MNS 5702 : 2007 
127 Трихоподен 500 мг лаа. Техникийн шаардлага  MNS 5703 : 2007 
128 Метрокаден лаа. Техникийн шаардлага  MNS 5704 : 2007 
129 Аньсны шүүс. Техникийн шаардлага
MNS 5710 : 2007 
130 . Техникийн шаардлага.  MNS 5714 : 2007 
131 Гликовит 0,25 г. Капсултайэм. Техникийншаардлага
MNS 5735 : 2007 
132 Флузол. Флуконазол 50 мгкапсултайэм.Техникийн шаардлага  MNS 5778 : 2007 
133 Тонзилмон.Техникийн шаардлага  MNS 5779 : 2007 
134 Викасолын 1% -ийн 1 мл тарилгын уусмал Техникийн шаардлага
MNS 5956 : 2009 
135 Гемодиализийн өтгөрүүлсэн уусмал. Техникийн шаардлага  MNS 5958 : 2009 
136 Прокаин бензилпенициллин 1000000 ОУН тарилгын нунтаг эм. Техникийн шаардлага  MNS 5963 : 2009 
137 Трисептол 120 мг, 240 мг, 480 мг шахмал эм Ерөнхий шаардлага
MNS 6149 : 2010
138 Метронидазолын 0,5 %-ийн 100 мл судсаар сэлбэх шингэн. Ерөнхий шаардлага
MNS 6151:2010 
139 Витагрипп. Мөхлөгэм. Техникийн шаардлага MNS 6234 : 2011 
140 Цус, цусан бүтээгдэхүүн. Цагаан эсгүйжүүлсэн улаан эс  MNS 6235 : 2011
141 Bикасол 0,015 г шахмал эм. Ерөнхий шаардлага  MNS 6288 : 2011 
142 Никотины хүчил 50 мг шахмал эм. Ерөнхий шаардлага  MNS 6289 : 2011
143 Эуфиллин 150 мг шахмал эм. Ерөнхий шаардлага  MNS 6290 : 2011 
144 Ципрон (Ципрофлоксацины гидрохлорид) 250 мг; 500 мг капсултай эм. Ерөнхий шаардлага  MNS 6291 : 2011