Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Дотор судлал

2020/01/01
1 Эрүүл мэндийн технологи. Эмчилгээ,оношлогооны түгээмэл үйлдлүүд MNS 4621 : 2008 
2 Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538 : 2005 
3 Цөсний хүүдийн цочмог үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5665-1 : 2006 
4  Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5665-2 : 2006 
5  Насанд хүрэгсдийн артерийн гипертензийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5837 : 2011 
6 Зүрхний ишеми өвчний оношлогоо, эмчилгээ.  MNS 5838 : 2008 
7 Хэрэх өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5892 : 2008 
8 Үений хэрлэг төст үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5893 : 2008 
9 Ходоод улаан хоолойн сөөргөө өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5940 : 2008 
10 Ходоодны архаг үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5941 : 2008 
11 Ходоод, дээд гэдэсний шархлаа өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5942 : 2008  
12 Чихрийн шижингийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5943 : 2011 
13 Хүчилтөрөгчөөр эмчлэх арга MNS 6105 :2010 
14 Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний оношлогоо, эмчилгээ   MNS 6134 :2010  
15 Уушгины архаг бөглөрөлтөт өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 6135 :2010 
16 Уушгины үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ   MNS 6136 :2010 
17 Хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн үеийн нян хямралын оношлогоо  MNS 6137 :2010 
18  Үгдэрсэн үжил, үжлийн шокийг оношлох, эмчлэх  MNS 6201 : 2010 
19 Уушгины артерийн бүлэнт бөглөрлийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 6212 : 2010 
20 Гялтангийн хөндийд шингэн хурах эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 6213 : 2010 
21 Уушгины буглаа өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6214 : 2010 
22 Багтраа өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6215 : 2010 
23 Бөөрний дутагдалтай хүмүүст хийх перитонеаль диализ эмчилгээ MNS 6216 : 2010  
24 Бүдүүн гэдэсний шархлаат колит өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6219 : 2010 
25 Хоол боловсруулах эрхтний эмгэгийн үеийн нян хямралын эмчилгээ MNS 6220 : 2010 
26 Панкреатин болон панкреатин агуулсан эм бэлдмэлийн шинжилгээний арга MNS 6221 : 2010 
27 Бөөрөнд хатгалт хийж эд авах шинжилгээ MNS 6326:2012 
28 Пиелонефритийн оношилгоо, эмчилгээ MNS 6328:2012 
29 Бөөр хамгаалах эмчилгээ MNS 6329:2012 
30 Залгиурын архаг улайлтат үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 6093 :2010
31  Настны баас хатах хамшинжийн оношилгоо, эмчилгээ MNS 6331:2012 
32 Настны шээс задгайрах эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээ MNS 6332:2012 
33 Артерийн гипертензи, чихрийн шижингийн эмнэлзүйн гардан үйлдэл MNS 6386 :2013