Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Хавдар судлал

2020/01/01
1 Амны хөндийн салстын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5853-1 : 2008 
2 Уруулын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5853-3 : 2008 
3 Шүлсний булчирхайн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5853-4 : 2008 
4 Залгиурын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5853-5 : 2008 
5 Бамбай булчирхайн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5853-6 : 2008 
6 Нүдний салстын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5853-7 : 2008 
7 Ходжкины лимфомын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5854-1 : 2008 
8 Ходжкины бус лимфомын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5854-2 : 2008 
9 Өндгөвчийн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5855-1 : 2010 
10 Умайн хүзүүний өмөнгийн эрт илрүүлэлт, оношлогоо,эмч
MNS 5855-2 : 2011 
11 Гадна бэлэг эрхтний хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5855-3 : 2008  
12 Умайн их биеийн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5855-4 : 2010 
13 Үтрээний хавтгай хучуур ба булчирхайлаг эдээс гаралтай хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5855-5 : 2008 
14 Хориокарциномийн оношлогоо эмчилгээ
MNS 5855-6 : 2008 
15 Бөөрний хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ (сарком, аденомуудад хамаарахгүй)
MNS 5856 : 2010 
16 Ходоодны хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5857 : 2008 
17 Элэгний хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5858 : 2008 
18 Бүдүүн, шулуун гэдэсний хортхавдрын оношлогоо,  эмчилгээ MNS 5859 : 2008 
19 Улаан хоолойн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5860 : 2008 
20 Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлэлт, оношлогоо, эмчилгээ, хяналт MNS 5861 : 2011 
21 Зөөлөн эдийн сарком өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5862 : 2008 
22 Уушгины хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5863 : 2008 
23 Түрүү булчирхайнхорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5944 : 2008 
24 Эр бэлэг эрхтний хорт хавдар оношлогоо, эмчилгээ MNS 5945 : 2008 
25 Арьсны хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5946 : 2008 
26 Меланомын (нөсөөт эсийн өмөн) оношлогоо, эмчилгээ MNS 5947 : 2008 
27 Төмсөгний хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5948 : 2008 
28 Давсагны хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5949 : 2010 
29 Түрүү булчирхайн хоргүй хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 6100 :2010 
30 Ясны хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 6126 :2010 
31 Голтын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 6127 :2010 
32 Хүзүүний тунгалагийн булчирхайг багцаар нь авах мэс засал, ерөнхий шаардлага MNS 6128 :2010 
33 Цөсний замын хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 6131 :2010 
34 Цөсний хүүдийн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 6132 :2010 
35 Төвөнхийн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ MNS 6133 :2010 
36 Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ
MNS 5455-2 : 2005 
37 Хөхнөөс эдзүйн шинжилгээний сорьц авах ажилбар MNS 6363-1 : 2013 
38 Хөхнөөс эсзүйн шинжилгээний сорьц авах ажилбар  MNS 6363-2 : 2013 
39 Хамрын хөндийн хорт хавдрын оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5853-2 : 2008