Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Эм зүйд хамаарах бусад

2020/01/01
1 Сахароз  MNS 0163 : 1989 
2 Чихрийн шүүс  MNS 0904 : 1967  
3 Натрийн мертиолят MNS 3645 : 1984 
4 ЭЖБНЗСХР. Лонхонд савласан рашааныг шалгаж хүлээн авах арга MNS 3652-0:1984 
5  ЭЖБНЗСХР. Лонхонд савласан рашааны амт, өнгө, үнэр, дүүргэлт, бөглөлтийг шалгах арга  MNS 3652-1 : 1984
6 ЭЖБНЗСХР. Нүүрсхүчлийн хийг тодорхойлох арга  MNS 3652-2 : 1984 
7 ЭЖБНЗСХР. Гидрокарбонатын ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-3 : 1984 
8 ЭЖБНЗСХР. Сульфатын ионыг тодорхойлох арга  MNS 3652-4 : 1984 
9 ЭЖБНЗСХР. Кальци, магнийн ионыг тодорхойлох арга  MNS 3652-5 : 1984 
10 ЭЖБНЗСХР. Натрийн ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-6 : 1984 
11 ЭЖБНЗСХР. Калийн ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-7 : 1984  
12 ЭЖБНЗСХР. Нитритын ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-8 : 1984 
13 ЭЖБНЗСХР. Нитратын ионыг тодорхойлох арга  MNS 3652-9 : 1984 
14 ЭЖБНЗСХР. Аммонийн ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-10 : 1984 
15 ЭЖБНЗСХР. Төмрийн ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-11 : 1984  
16 ЭЖБНЗСХР. Перманганатын исэлдэх чанарыг тодорхойлох арга  MNS 3652-12 : 1984  
17 ЭЖБНЗСХР. Перманганатын исэлдэх чанарыг тодорхойлох MNS 3652-13 : 1984 
18  ЭЖБНЗСХР. Мышьякийн ионыг тодорхойлох арга MNS 3652-14 : 1984 
19 ЭЖБНЗСХР. Бромидийн ионыг тодорхойлох арга. MNS 3652-15 : 1984  
20 ЭЖБНЗСХР. Иодын ионыг тодорхойлох арга.  MNS 3652-16 : 1984 
21 ЭЖБНЗСХР. Хлорын ионыг тодорхойлох арга.  MNS 3652-17 : 1984 
22 ЭЖБНЗСХР. Фторын ионыг тодорхойлох арга.  MNS 3652-18 : 1984 
23 ЭЖБНЗСХР. Карбонат гидрокарбонатын ионыг хамт тодорхойлох арга.  MNS 3652-19:1984 
24 ЭЖБНЗСХР. Цахиурын хүчлийг тодорхойлох арга.
MNS 3652-20:1984 
25 Органик нүүрстөрөгчийг тодорхойлох арга.  MNS 3652-21 : 1984 
26 Рашааны эх булгаас дээж авах арга.  MNS 3652-22 : 1984  
27 Рашааны найрлага дахь зарим ионыг хээрийн ба үйлдвэрийн нөхцөлд тодорхойлох арга MNS 3652-23 : 1984
28 Спирт денатурат MNS 3907 : 1986 
29 Хар гавар (пагрил)  MNS 4149 : 1993 
30 Панкипсины нунтаг MNS 4716:1999 
31 Ургамал, байгалийн гаралтай эмийн түүхий эд,тэдгээрээс бэлдсэн эм,
биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнд ялтсан хромоген тэжээлт орчин ашиглан нян хөгц мөөгөнцөр тодорхойлох түргэвчилсэн арга 
MNS 6678 : 2017 
32 Хүжний түүхий эд  MNS 1167 : 1971