Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Сэтгэц судлал

2020/01/01
1 Тэнэгрэлийн оношлогоо, эмчилгээ   MNS 5481-1 : 2005  
2 Шизофрени өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5481-2 : 2005 
3 Оюуны хомсдолын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5481-3 : 2005 
4 Хоёр туйлт сэтгэл цочирдлын эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5481-4 : 2005 
5 Айдаст сэтгэл түгших эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5481-5 : 2005 
6 Биеийн хэлбэрийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5481-6 : 2005 
7 Хэт хөдөлгөөнтөх эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5481-7 : 2005 
8 Архины хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F10   MNS 5396-1 : 2018  
9 Тамхины хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийнэмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F17 MNS 5396-2 : 2018 
10 Опиоидын хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан a. үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F11 MNS 5396-3 : 2018 
11 Каннабиноидын хамаарлын шалтгаант сэтгэц, занүйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F12  MNS 5396-4 : 2018  
12 Тайвшруулах болон нойрсуулах бодисын a. хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийноношлогоо, эмчилгээ F13  MNS 5396-5 : 2018  
13 Кокайны хамаарлын шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F14 MNS 5396-6 : 2018 
14 Дэгдэмтгий, ууршимтгай бодисын хамаарлын b. шалтгаант сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо,эмчилгээ F18 MNS 5396-7 : 2018  
15 Сэргээгч эм бодисын хамаарлын шалтгаант сэтгэц,зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F15  MNS 5396-8 : 2018  
16  Хий үзэгдэл үүсгэгч бодисын хамаарлын шалтгаантсэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F16  MNS 5396-9 : 2018 
17 Олон төрлийн сэтгэц идэвхт бодисыг хослууланхэрэглэсний улмаас үүсэх сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийноношилгоо, эмчилгээ F19 MNS 5396-10 : 2018  
18 Опиоид ба опиоидын уламжлалууд (диаморфины)-ын орлуулах эмчилгээ  MNS 5396-11 : 2018 
19 Архаг ядаргаа эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ F48 MNS 5396-12 : 2018 
20 Нойрны эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5934 : 2008 
21 Өөрийгөө сургах дасгал MNS 5935 : 2008 
22 Харилцан нөлөөлөх бүлгийн сэтгэл засал MNS 5936 : 2008 
23 Хооллох дур өөрчлөгдөх эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5937 : 2008 
24 Хүүхдийн зан үйлийн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5938 : 2008 
25 Уй гашуу тохиолдох үеийн сэтгэлзүйн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5939 : 2008 
26 Настны сэтгэл гутралын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5993 : 2009 
27 Дасан зохицохуйн эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ (Р43.2) MNS 6121 :2010 
28 Эмгэг сэтгэл судлалын шинжилгээ MNS 6122 :2010 
29 Хэв шинжит бус солиорлын эсрэг эмийн эмчилгээ MNS 6123 :2010