Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Нүүр ам судлал

2020/01/01
1 Дунд чихний наалдаст үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ
MNS 5354 : 2016
2 Дунд чихний цочмог үрэвслийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5355 : 2004 
3 Төвөнхийн эмгэгийн дурангийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5356 : 2004 
4 Тагнайн гүйлс авах мэс засал
MNS 5358 : 2004 
5 Хэнгэрэг нөхөх мэс засал MNS 5359 : 2016  
6 Шүд цоорлын өвчний эмчилгээ
MNS 5372-1 : 2004 
7 Хүүхдийн сүүн шүдний цоорлын эмчилгээ
MNS 5372-2 : 2004
8 Шүдний зөөлцийг амьдаар нь хадгалах арга
MNS 5372-3 : 2004 
9 Шүдний зөөлцийг мэдээ алдуулалтын дор бүрэн авч эмчлэх арга
MNS 5372-4 : 2004
10 Шүдний зөөлцийг мэдээ алдуулалтын дор тайрч эмчлэх арга
MNS 5372-5 : 2004
11 Азот мөнгөний хүчлээр сүүн шүдний цоорлыг явцыг зогсоох арга MNS 5372-6 : 2004 
12 Хоншоорын үүдэн ба соёо шүдийг авах мэс ажилбар
MNS 5372-7:2004
13 Хоншоорын бага араа шүд авах мэсажилбар MNS 5372-8:2004
14 Хоншоорын их араа шүд авах мэс ажилбар MNS 5372-9:2004 
15 Эрүүний их ба бага араа шүдийг авах мэсажилбар
MNS 5372-11:2004
16 Шүдний ёзоорыг энгийн аргаар авах мэс ажилбар MNS 5372-12:2004
17 Орчны эдийг сөхөж шүдний ёзоорыг авах мэсажилбар  MNS 5372-13:2004 
18 Эрүү хадах мэс ажилбар MNS 5372-14:2004 
19  Хүүхдийн шаамий зуултын зэмсэг заслын эмчилгээ
MNS 5372-15:2004 
20 Шүдний цөгцний согогийг сэргээх хуванцар бүрээс  MNS 5372-18:2004 
21 Залгиурын хажуугийн буглааны оношлогоо, эмчилгээ MNS 6094 :2010 
22 Шүлсний булчирхайн эмгэгүүдийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 6095 :2010
23 Эрүү нүүр орчмын үрэвсэлт өвчний оношлогоо, эмчилгээ
 MNS 6096 :2010
24 Сонсголын бичлэг хийх  MNS 6102 :2010 
25 Эрүү орчмын боолт хийх  MNS 6103 :2010 
26 Эрүүний үений эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 6210 : 2010 
27 Сонсголын аппарат тохируулахад тавих нийтлэг шаардлага MNS 6579:2016 
28 Хамрын таславч тэгшлэх мэс засал  MNS 5357 : 2017 
29 Шүдний хатуу эд. Хүнд металл, химийн зарим элемент тодорхойлох рентген флуоресценцийн арга MNS 5324 : 2003 
30 “Эдитта-17” ариутгагч шингэн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS6603-1:2016
31 “Эдитта-19” ариутгагч шингэн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS6603-2:2016 
32 Нүүр ам судлал - Гөлтгөнөн бүтээгдэхүүн MNS ISO 6873:2018 
33 Шүдний эгнээний байршмал согогийн үед хийгдэх хэлбэмэл авагддаггүй хосолмол шүдэлбэр  MNS 5372-19:2004 
34 Шүдний хатуу эд. Хүнд металл, химийн зарим элемент тодорхойлох рентген флуоресценцийн арга   MNS 5324 : 2003