Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Арьсны өвчин судлал

2020/01/01

Стандартын нэршил Стандартын дугаар
1 Экзем өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5601-1 : 2006 
2 Лайеллийн хам шинжийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5601-2-1 : 2006  
3 Олон хэлбэрийн шүүдэст улайрал өвчний эмчилгээ, оношлогоо   MNS 5601-3 : 2006 
4 Бүслүүр үлд өвчнийоношлогоо, эмчилгээ  MNS 5601-4-1 : 2006 
5 Энгийн герпес өвчнийоношлогоо, эмчилгээ  MNS 5601-4-2 : 2006 
6 Бужуу үлдийн оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5601-5-1 : 2006 
7 Тавхайн эпидермофити өвчний оношилгоо, эмчилгээ
MNS 5601-5-2 : 2006 
8 Алаг цахлай өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-5-3 : 2006 
9 Хайрст үлд өвчний эмчилгээ, оношлогоо
MNS 5601-6-2 : 2006 
10 Дюрингийн герпес хэлбэрийн дерматит өвчнийоношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-8-1:2006  
11 Атопикдерматит өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-7 : 2006 
12 Жинхэнэ цэврүүтэх өвчнийоношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-8-2 : 2006  
13  Арьсны хожуу үеийн порфири өвчнийоношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-9 : 2006 
14 Улаан чонон яр өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-10 : 2006 
15 Арьс мөөгөнцөртөх өвчний лабораторийн оношлогооны арга MNS 5602-2 : 2006 
16 Арьс, эмчилгээний гоо заслын оношлогоо,
эмчилгээний түгээмэл үйлдлүүд
 MNS 5603 : 2006 
17 Чонон хөрвөс өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6715 : 2018 
18 Зангилаат маажуур өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 6716: 2018
19 Түгмэл чонон яр өвчний оношилгоо, эмчилгээ
MNS 5894 : 2008  
20 Мөөгөнцөртсөн хумсыг мэс заслын аргаар эмчлэх MNS 5895 : 2008  
21 Арьс, эмчилгээний гоо заслын оношлогоо,
эмчилгээнийтүгээмэлүйлдлүүд
MNS 5603:2006 
22 Ягаан үлд өвчний оношлогоо, эмчилгээ MNS 5601-6-1:2006