Халдварт өвчин 2022.10 сар
307,757
Халдварт бус өвчин 2022.10 сар
2,581,993
"1800-0119" 2022.12.05
5,271

Бүтэц үйл ажиллагааны стандарт

2020/01/01
Стандартын нэр Стандартын дугаар
1 Түргэн тусламжийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6717:2018
2 Клиник бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6673:2017
3 Цэргийн анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 6655:2017
4 Төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллага MNS 6330:2017
5 Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5095:2017
6 Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017
7 Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5297:2017
8 Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6675:2017
9 Эмгэг судлалын үндэсний төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6676:2017
10 Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6188:2010
11 Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв, Сум дундын эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5081:2013
12 Сэргээн засах төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 6801:2018
13 Уламжлалт анагаах ухааны ор бүхий эмнэлэг, амбулаторын бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5700:2006
14 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага MNS 6392 : 2013
15 Эрүүлжүүлэх байрны ариун цвэр эрүүл ахуйн нөхцөл эмнэлгийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5538: 2005
16 Хараа зүйн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 5835 : 2008
17 Эмчилгээний гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 5604 : 2006 
18 Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага MNS 5567:2006 
19 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, Эрүүл ахуй. Нэр томъёо, тодорхойлолт MNS 4967 : 2000 
20 Амралт сувилалын газрын үйлчилгээ MNS 4958 : 2000
21 Усан бассейн, чийрэгжүүлэлийн усан санд тавих ерөнхий шаардлага MNS6182 : 2010 
22 Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260 : 2015 
23 Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа. Үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

 MNS 6419 : 2013  
24  Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5455-1 : 2005 
25 Уламжлалт анагаах ухааны нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц үйл ажиллагаа MNS 5700 : 2020  
26
Сувиллын бүтэц, үйл ажиллагаа MNS 5232 : 2013