Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

МЭДЭЭЛЭЛ

2020/07/28

    Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн “Магадлан итгэмжлэл, лицензийн алба” нь эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг багц цагаар сунгах, шалгалт өгч шинээр авах, дахин авах  хэлбэрүүдээр зохион байгуулан ажилладаг бөгөөд өдөрт дунджаар 100-150 материал хүлээн авдаг.

Ирсэн материалуудыг өдөр өдөрт нь хянаж, түргэн шуурхай шийдвэрлэх үүднээс эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн материалыг 2020 оны 08 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн ажлын өдрүүдэд 830-1500 цаг хүртэл хүлээн авч байх болсныг  мэдээлж байна.

Жич: Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олголт хэвийн явагдана. 

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ЛИЦЕНЗИЙН АЛБА