Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

ХУДНЭМНЭЛЭГ

2019/12/01

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: ХУДНЭМНЭЛЭГ

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

2020.05.25

д/д

Ажлын байрны нэр

Тоо

Тавигдах шаардлага

Нийтлэг шаардлага

Бүрдүүлэх материал

1

Хөдөлгөөн засалч

1

Мэргэжлийн диплом үнэмлэхтэй байх.

1.Тухайн ажлын байранд нийцсэн ерөнхий тусгай, тусгай дунд дээд боловсрол эзэмшиж үнэмлэх, диплом тусгай зөвшөөрөл авсан байна.

2.Мэргэжлээрээ ажилласан байх.

3.Багаар ажиллах ур чадвар эзэмшсэн байх.

4.Хувь хүний аливаа ажилд бүтээлчээр хандах хандлагатай байх

5.Багаар болон ачаалал даах чадвартай байх

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Анкет
  • Боловсролын үнэмлэх, диплом (баталгаажуулсан)
  • Эмч, мэргэжилтний мэргэжлийн үнэмлэх, мэргэжлийн эрхийн зөвшөөрөл (баталгаажуулсан)
  • Иргэний үнэмлэх (баталгаажуулсан)
  • Эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн тухай магадлагаа
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (баталгаажуулсан)

2

Ерөнхий эмчилгээний сувилагч

1

Мэргэжлийн диплом үнэмлэхтэй байх.

3

Эм зүйч

3

Мэргэжлийн диплом үнэмлэхтэй байх.

4

Хүүхдийн сувилагч

3

Мэргэжлийн диплом үнэмлэхтэй байх.

5

Яаралтай тусламжийн сувилагч

2

Мэргэжлийн диплом үнэмлэхтэй байх.

6

Цус сэлбэлтийн сувилагч

1

Мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдсан