Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Хамтран ажиллагч

2020/01/01

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Хавдар судлалын үндэсний төв
Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сэргээн засах хөгжлийн төв

Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв


Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг


Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв

Эмгэг судлалын үндэсний төв 

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв   

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

Арьс өвчин судлалын үндэсний төв

Геронтологийн үндэсний төв

Зоонозийн өвчин судлалын үндэсний төв

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв


Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газар

Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газар

Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газар

Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Булган аймгийн эрүүл мэндийн газар

Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газар

Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газар

Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Дархан-Уул аймгийн эрүүл мэндийн газар
Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газар
Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газар
Дорнод аймгийн БОЭТ
Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газар

Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газар
Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газар
Орхон аймгийн БОЭТ
Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газар
Өвөрхангай аймгийн БОЭТ

Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газар
Өмнөговь аймгийн БОЭТ
Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газар
Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газар
Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Төв аймгийн эрүүл мэндийн газар
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Увс аймгийн эрүүл мэндийн газар
Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газар
Ховд аймгийн БОЭТ
Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газар
Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газар
Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар

Баянзүрх дүүрэг ХХК

Баянзүрх дүүрэг эрүүл мэндийн төв

Багануур дүүрэг эрүүл мэндийн төв

Багахангай дүүрэг эрүүл мэндийн төв

Нийслэлийн амгалан амаржих газар

Наркологийн эмнэлэг

Налайх эрүүл мэндийн төв

Нийслэлийн өргөө амаржих газар

Нийслэлийн түргэн тусламжийн төв

Нийслэлийн хүрээ амаржих газар

Нийслэлийн шүд эрүү нүүрний төв

Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төв
Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төв

Сонгинохайрхан дүүрийн эрүүл мэндийн төв

Сонгинохайрхан дүүрийн нэгдсэн эмнэлэг
Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв

Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

Нийслэлийн энэрэл эмнэлэг

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар