Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЖУРМЫГ ТАНИЛЦУУЛАХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020/06/09

Эрүүл мэндийн сайдын “Журам шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/513 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Мэргэшлийн зэрэг олгох, нөхөн олгох, хүчингүй болгох журам” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан уг журмын талаар эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн ажилтны дунд мэдээлэл сурталчилгааны үйл ажиллагааг явуулах зорилгоор уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2020 оны 06-р сарын 09-ний өдөр Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн хурлын танхимд зохион байгууллаа.

Уулзалт, хэлэлцүүлэгт мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, салбар зөвлөл, эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөц, сургалтын асуудал хариуцсан нэгж, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллага, анагаах ухааны боловсрол олгох сургуулийн төлөөлөл болох 92 эрүүл мэндийн ажилтан оролцож журмын талаар мэдээлэл авч, санал солилцлоо.  

Дараагийн шатны уулзалт хэлэлцүүлгийг орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулан цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар