Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Сувилагчид БНХАУ-н ӨМӨЗО-ны гадаад сургалтад амжилттай суралцаж төгслөө.

2023/11/15

ЭМЯ, ЭМХТ-өөс ӨМӨЗО-ны Олон улсын Монгол эмнэлгийн хороотой хамтран зохион байгуулсан “Сувилагчийн ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт” хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж, амжилттай өндөрлөлөө.

Энэ удаагийн сургалт нь 2023 оны ӨМӨЗО-д суралцах сүүлийн ээлж байсан ба нийслэл, хөдөө орон нутгийн эмнэлгийн 34 сувилагч 5 өдрийн мэргэжлийн ур чадвар дээшлүүлэх болон европ-уламжлалт анагаах ухаан хосолсон сургалтад амжилттай суралцаж төгсөв.