Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2023/09/15

Бүртгэх хугацаа: 2023 оны 09 дүгээр сарын 19-ний 08:30 цагаас 09 дүгээр сарын 29-ний 17:30 цаг хүртэл үргэлжилнэ. 

Бүртгэх хэлбэр:  Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан http://hr.hdc.gov.mn/ цахим хаягаар сургалтад бүртгүүлэх хүсэлт хүлээн авна. Бүртгүүлэх зааврыг “Заавар харах” хэсгээс, нэвтэрч орсон тохиолдолд “Тусламж” хэсгээс харна уу.

Эрүүл мэндийн ажилтан нь http://hr.hdc.gov.mn/ нэгдсэн бүртгэлийн санд өөрийн регистрийн дугаар, нууц үгээр нэвтрэн орж, “Зарлал” цэснээс “Сургалтын зар”-ыг сонгож, “Сургалтын төрөл сонгох” цонхноос “Дээшлүүлэх сургалт”-ыг сонгож, өөрт харагдах зарлагдсан сургалтуудаас зөвхөн нэг сургалтад бүртгүүлэх хүсэлт илгээнэ.(Давхар бүртгүүлэх, бүртгэлээ цуцлахыг програмаар хязгаарласан тул АНХААРНА УУ).

Миний мэдээлэлд ерөнхий мэдээлэл, мэргэжил, ажлын туршлагыг бүрэн оруулах шаардлагатай /Миний мэдээлэл хэсгийг бүрэн оруулаагүй тохиолдолд сургалтын зар харагдахгүй болно/.

Хүсэлт хүлээн авах хугацаа дууссаны дараа  эрүүл мэндийн ажилтны http://hdc.gov.mn/ нэгдсэн бүртгэлийн сангийн “ИЛГЭЭМЖ” болон минийн мэдээллийн “СУРГАЛТ” хэсгээр хариу хүргүүлнэ.

Тавигдах шаардлага:

 1. 1. Тухайн мэргэжлийн диплом эсхүл мэргэшлийн үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй байх;
 2. 2. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтөй байх; /мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шаардагдах мэргэжилд хамаарна/

Сургалт эхлэх хугацаа: 2023 оны 10 дугаар сарын 09.

1. МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ, ЭМНЭЛГИЙН БУСАД МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Сургалтын чиглэл

Сургалтын хугацаа

Сургалтын багц цаг

Тухайн сургалтанд суралцах боломжтой мэргэжил, мэргэшил

Сургалт эрхлэх байгууллага

1

Гемодиализ судлал

4 сар

16

Дотрын эмч, Мэдээгүйжүүлгийн эмч, Эрчимт эмчилгээний эмч

УНТЭ, УХТЭ

2

Дурангийн онош зүй

3 сар

12

Мэс заслын эмч, Дотрын эмч 

УНТЭ

6 сар

24

Дотрын эмч

УХТЭ

3

Сонсгол судлал

45 хоног

6

Чих хамар хоолойн эмч

УНТЭ

4

Мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Мэдээгүйжүүлгийн эмч

УНТЭ

5

Эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Эрчимт эмчилгээний эмч

УНТЭ

6

Нүүр амны мэс засал

3 сар

12

Нүүр амны мэс заслын эмч

УНТЭ

7

Эмэгтэйчүүдийн бөөр, шээсний замын мэс засал судлал

3 сар

12

Бөөрний мэс заслын эмч

УНТЭ

8

Бөөрний дурангийн мэс засал судлал

2 сар

8

Бөөрний мэс заслын эмч

УНТЭ

9

Элэг шилжүүлэн суулгасны дараах хяналт

3 сар

12

Дотрын эмч, Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалын эмч

УНТЭ

10

Бөөр шилжүүлэн суулгасны дараах хяналт

3 сар

12

Дотрын эмч, Бөөр судлалын эмч

УНТЭ

11

Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал

3 сар

12

Мэс заслын эмч

УНТЭ

УХТЭ

12

Яаралтай тусламж судлал

5 сар

20

Хүний их эмч, Уламжлат анагаах ухааны их эмч

УНТЭ

УХТЭ

ЦТЭ, УГТЭ

13

Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал

5 сар

20

Зүрх судлалын эмч

УНТЭ

3 сар

12

УГТЭ

14

Тархи судасны хэт авиан доплерографи,

5 сар

20

Мэдрэл судлалын эмч

УНТЭ, УГТЭ, УХТЭ

15

Тархины цахилгаан бичлэг 

5 сар

20

Мэдрэл судлалын эмч

УГТЭ

16

Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо судлал

3 сар

12

Хүний их эмч

УНТЭ

УГТЭ

МХАОН

17

Нярай перинаталь судлал

1 сар

4

Нярай, перинаталь судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

3 сар

12

18

Хүүхэд судлалын өрх, сумын эмч нарын сургалт

1 сар

4

Хүний их эмч, Ерөнхий мэргэшлийн эмч, Өрхийн эмч

ЭХЭМҮТ

19

Зонхилон тохиолдох хүүхдийн өвчин судлал

2 сар

8

Хүний бага эмч

ЭХЭМҮТ

20

Хүүхэд судлал

3 сар

12

Хүүхэд судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

21

Хүүхдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж

3 сар

12

Нярайн эмч, Эрчимт эмчилгээний эмч, Хүүхдийн эмч

ЭХЭМҮТ

22

Хүүхдийн зүрх судлал

3 сар

12

Хүүхдийн зүрхний эмч

ЭХЭМҮТ

23

Хүүхдийн уушги судлал

3 сар

12

Хүүхдийн уушгины эмч

ЭХЭМҮТ

24

Хүүхдийн бөөр судлал

3 сар

12

Хүүхдийн бөөрний эмч

ЭХЭМҮТ

25

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

3 сар

12

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

26

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

3 сар

12

Хүүхдийн цус, хавдрын эмч

ЭХЭМҮТ

27

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

3 сар

12

Хүүхдийн дотоод шүүрлийн эмч

ЭХЭМҮТ

29

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлгийн эмч

ЭХЭМҮТ

30

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч

ЭХЭМҮТ

31

Хүүхдийн мэдрэл судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэдрэлийн эмч

ЭХЭМҮТ

32

Хүүхдийн мэс засал судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэс заслын эмч

ЭХЭМҮТ

33

Хүүхдийн нүд судлал

3 сар

12

Хүүхдийн нүдний эмч

ЭХЭМҮТ

34

Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал

3 сар

12

Хүүхдийн чих хамар хоолойн эмч

ЭХЭМҮТ

35

Хүүхдийн сэргээн засал судлал

3 сар

12

Хүүхдийн сэргээн заслын эмч

ЭХЭМҮТ

36

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

3 сар

12

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

37

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

38

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Мэдээгүйжүүлэг судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

39

Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын өрх, сумын эмч нарын сургалт

1 сар

4

Хүний их эмч, Ерөнхий мэргэшлийн эмч, Өрхийн эмч

ЭХЭМҮТ

40

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо судлал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Дүрс оношилгооны эмч

ЭХЭМҮТ

ААГТМЭ

ӨАГТМЭ

41

Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

ААГТМЭ

ӨАГТМЭ

42

Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

43

Хөх, улаан хоолойн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

44

Ходоод нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

45

Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

46

Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

47

Уушиг, голтын хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

48

Бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

49

Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ

5 сар

20

Хүний их эмч, Хавдрын эмч

ХСҮТ

50

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын эмч 

ХСҮТ

51

Умайн хүзүүний эс зүй

3 сар

12

Хүний их эмч, Эс судлаач /Биоанагаахын мэргэжилтэн/

ХСҮТ

52

Халдварт өвчин судлал

3 сар

12

Халдвартын эмч

ХӨСҮТ

53

Сүрьеэ судлал

3 сар

12

Халдвартын эмч, Сүрьеэгийн эмч

ХӨСҮТ

54

Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг судлал

1 сар

4

Анатомийн эмгэг судлалын эмч

ЭСҮТ

55

Бичил зүү  эмчилгээ судлал

3 сар

12

Зүү эмчилгээний эмч

УАУТХ

56

Тархины харвалтын сэргээн засах эмчилгээ

1 сар

4

Сэргээн засал судлалын эмч

УГТЭ

57

Зүрхний шигдээсийн сэргээн засах эмчилгээ

1 сар

4

Сэргээн засал судлалын эмч

УГТЭ

58

Комьпютер томографи оношилгоо эмчилгээ

3 сар

12

Дүрс оношилгоо судлалын эмч

УНТЭ

59

Болорын мэс засал

3 сар

12

Нүд судлалын эмч

УГТЭ

60

Судасны мэс засал

3 сар

12

Ерөнхий мэс заслын эмч

УГТЭ

61

Сонсгол, хэл засал судлал

3 сар

12

Чих, хамар, хоолойн эмч

ЭХЭМҮТ

2. МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх  сургалтын чиглэл

Элсэгч

Хугацаа

Багц цаг

СЭБ

 1. 1.

Гемодиализ сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

2,5 сар

10

УНТЭ

 1. 2.

Оношилгооны дурангийн сувилахуй

3 сар хүртэл

12

УНТЭ, УХТЭ

 1. 3.

Цус цусан бүтээгдэхүүний технологич

3 сар

12

ЦССҮТ

 1. 4.

Жирэмсний хяналт 

Хүний бага эмч

2 сар

8

ЭХЭМҮТ

 1. 5.

Яаралтай тусламж

2 сар

8

УНТЭ

 1. 6.

Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

2 сар

8

ГССҮТ

 1. 7.

Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Эх баригч

1 сар

4

ЭХЭМҮТ

 1. 8.

Донтох эмгийн сувилахуй

Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцаж төгссөн, тухайн мэргэжлээр нэг буюу түүнээс дээш жил ажилласан сувилагч, бусад мэргэжилтэн

1 сар

4

СЭМҮТ

 1. 9.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 

1 сар

4

УНТЭ

 1. 10.

Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

УНТЭ

 1. 11.

Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

ЭХЭМҮТ

 1. 12.

Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

ЭХЭМҮТ

 1. 13.

Хавдрын бүртгэл судлал

1 сар

4

ХСҮТ

 1. 14.

Үйл онош зүй

1 сар

4

УНТЭ

 1. 15.

Эмчилгээний гоо заслын сувилахуй

1 сар

4

АӨСҮТ

 1. 16.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

1 сар

  4

УНТЭ

 1. 17.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

  4

УНТЭ

 1. 18.

Клиник биохими судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

УНТЭ

 1. 19.

Бичил амь судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

УНТЭ

 1. 20.

Бүртгэл мэдээллийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

4

ЭМХТ

Сургалтын төлбөр: Сургалтын төлбөрийн хэмжээ нь 2015 оны Эрүүл мэнд, спортын сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 97/56 дугаар тушаалаар батлагдсан зардлын жишгийн дагуу 1 багц цагийн төлбөр нь 16000 төгрөг.