Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН “ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ” ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨГСӨЖ, БУСАД ЧИГЛЭЛИЙН СУРГАЛТАД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН СУРАЛЦАХ ЭЛСЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2023/09/11
  •  “Ерөнхий мэргэшил судлал” чиглэлээр төгсөж бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцах элсэгчдийн шалгалт ярилцлага хэлбэрээр явагдана.
  • Ярилцлага шалгалт 2023 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр 10:00 цагт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 1-р байранд зохион байгуулагдана.
  • Ярилцлага шалгалтын хуваарийг 2023 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр тус төвийн цахим хуудсаар мэдээлнэ.

Шалгалтын заавартай энд дарж танилцана уу.