Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Програм хангамж хөгжүүлэх үнийн санал авах тухай

2023/08/28

ЭМС-н 2019 оны А/611 тоот тушаалын дагуу өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний бүртгэлийг цахимжуулах, хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний мэдээлэл, статистик тайлан мэдээллийг гаргах, цахим програм хангамжийг хөгжүүлэх үнийн саналыг 2023 оны 9 сарын 8-ны дотор admin@hdc.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.