Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх

2023/08/25

2023 оны 08 сарын 24-ний өдөр Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 14 дэх хуралыг зохион байгууллаа. Тус хурлаар Улаанбаатар хотын 6, Орон нутгын 25 эрүүл мэндийн байгууллагад үнэлгээ хийсэн шинжээчдийн багийн үнэлгээ, Эрүүл мэндийн байгууллага тус бүрийн танилцуулгыг танилцуулж магадлан итгэмжлэлийн асуудлыг шийдвэрлэлээ.

2023 оны 08 сарын байдлаар нийт 14 удаагын Магадлан итгэмжлэлийн зөвлөлийн хурлаар 248 эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн хугацааг сунгах болон шинээр магадлан итгэмжлэлд хамрагдах хүсэлтийг хэлэлцүүлж шийдвэрлэн Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар батлагаажуулсан байна.