Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ДЭМБ-ЫН ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ.

2023/07/27

ДЭМБ-ын төв оффис болон Номхон далайн баруун эргийн бүсээс 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй Зөвлөх баг 7 дугаар сарыбн 24-28-ны өдрүүдэд манай улсад ажиллаж байгаа билээ. Энэхүү баг нь эрт илрүүлгийн хөтөлбөр дээр суурилсан стратегийн ач холбогдол бүхий мэдээлэл өгөгдлийн санг бий болгох замаар нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, өвчний ачааллыг тооцоолох, эрсдэлт хүчин зүйлсийг тодорхойлох, өвчний гол нөхцөл байдлыг удирдах алгоритмыг боловсруулах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахаар ирсэн байна.

Тус баг төвийн үйл ажиллагаатай танилцаж, хамтран ажиллах чиглэлээр санал солилцлоо.