Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МОНГОЛ УЛСЫН 2016-2021 ОНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТООЦООНЫ ТООЦООЛЛЫН ЧАНАРТ ДЭМБ-ААР БАТАЛГААЖИЛТ ХИЙЛГЭЖ БАЙНА.

2023/07/03

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь Монгол улсын эрүүл мэндийн нийт зардлыг тооцон танилцуулдаг билээ. 2016-2021 оны Эрүүл мэндийн нийт зардлын үзүүлэлтүүдийг тооцож 2023 оны 4 дүгээр сард ДЭМБ-н Номхон далайн баруун эргийн бүс рүү хянуулж чанарын баталгаажилт хийлгэхээр хүргүүлсний дагуу 2023 оны 6 дугаар 29-ний өдөр цахим хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Тус хэлэлцүүлэгт ЭМЯ, ЭМХТ-ийн холбогдох албан тушаалтнууд, ДЭМБ-ын Эрүүл мэндийн үндэсний тооцоо хариуцсан Номхон далайн баруун эргийн бүсийн зөвлөх Наталя Эйго, ДЭМБ-ын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтэн Э.Эрдэнэчимэг, АШУҮИС-ийн НЭМС-ийн багш Т.Ариунтуяа нар оролцлоо. ЭМХТ-өөс тооцооллын аргачлал, тайланг хэлэлцүүлж, ДЭМБ-аар эхний шатны баталгаажуулалтыг хийлгэлээ.

Ийнхүү эрүүл мэндийн нийт зардлыг тооцоолсноор санхүүжилт хаанаас, хэнд, ямар тусламж үйлчилгээнд зарцуулагдаж байгаа ерөнхий зураглалыг бодлого шийдвэр гаргагч нарт хүргэж байдгаараа ач холбогдолтой юм