Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Хууль тогтоомжийн дагуу авч буй төлбөр, хураамж

ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДФАЙЛЫН ТӨРӨЛ ОГНООХОЛБОО БАРИХ
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, холбогдох зардлын жишиг 247
/PDF/2013-07-09  

С.ЛХАГВАСҮРЭН

УТАС:11-322157

lkhagvasuren@hdc.gov.mn

“Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 117/PDF/ 2015.11.6
Эм,эмийн түүхий эдийг бүртгэх журам A295
/PDF/ 2019.06.21
Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 97/56
/PDF/ 2015.3.16
Зардлын жишиг тогтоох тухай-Эрүүл мэндийн сайдын 2011.12.14-ны өдрийн 417-р тушаал/PDF/ 2015.01.06

Эрүүл мэндийн чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамж

 
/PDF/

2015.01.06

Мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалт зохион байгуулах, сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам А337/PDF/

2017.09.01
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байрны дотоод журам А144
/PDF/

2019.10.02
Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай A503

/PDF/

2017.12.11
Төлбөр хураамжийг шинэчлэн батлах тухай А84
/PDF/

2018.06.19
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
Бүртгүүлэх заавар
1800-0119