Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
33,376
Халдварт бус өвчин
2,438,343

Эмийн импорт, экспортийн зөвшөөрөл

Эрх зүйн баримтууд
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
Өнчин эмийн жагаалтыг шинэчлэн батлах тухай
Тусламж, хандивaaр эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүлээн авах, хэрэглэх журам
2002 оны Засгийн газрын тогтоол 219
Импорт, экспортын лиценз олгох журам батлах тухай
Approval of Regulation on Issuance of Import and Export licensing of Medicines, Medical Devices
Regulation on supply, RECEPTION AND usAGE of medicines and MEDICAL DEVICES obtained by humanitarian aid and grant assistance

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх журам
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
Өнчин эмийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай
Эрүүл мэндийн салбар дах гадаадын зээл, тусламжийг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Бүрдүүлэх бичиг баримт

Импортын лиценз хүсэхэд бүрдүүлэх материал

Хандив тусламжын эм, эмнэлгийн хэрэгсэлд бүрдүүлэх материал
Эмийн дээж загвар хүсэхэд бүрдүүлэх материал

Хэрэглэгчийн булан
Цахим хэлбэрээр лиценз хүсэх заавар
Засгийн Газрын 2002 оны 219 дүгээр тогтоол барааны код

Гаалийн ерөнхий газрын холбоосоор орж харна уу

БТКУС кодШалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар
2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй