Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
33,376
Халдварт бус өвчин
2,438,343

Эмийн зохистой хэрэглээ

 • Бүрдүүлэх баримт бичгүүд

Эмийн зар сурталчилгааны зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
Эмийн хэрэглэх заавар баталгаажуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Хэрэглэгчийн булан
Баталгаажсан эмийн хэрэглэх зааврын цахим лавлах
Фармаковижилансын тухай ойлголт
Антибиотикийг хариуцлагатай хэрэглэх тухай мэдээлэл
Эмийн зохистой хэрэглээний заавар, зөвлөмжүүд
Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд эмнэлгийнмэргэжилтний оролцоо /Зайн сургалтын хичээл/
Антибиотикийг зөв хэрэглэх нь
Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх нь
Эмийн зохистой хэрэглээ /иргэдэд зориулсан гарын авлага/


Эрх зүйн баримтууд


Зар сурталчилгааны тухай хууль
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлого 2014 оны УИХ-ын тогтоол 57
Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 425
Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 7 дах жагсаалт 215
Эм үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS:5524:2014
Эмийн санд тавигдах нийтлэг шаардлага MNS:5260:2015
Эрүүл мэндийн технологи, эм эмнэлгийн хэрэгслийн хадгалалт, түгээлтэд тавих ерөнхий шаардлага MNS:5530:2014
Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS:5376:2014
Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагад тавигдах нийтлэг шаардлага MNS:6396:2013
Антибиотикийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эмэнд нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх стратеги /2017-2020/
ЭМС-ын 2014 оны 365 дугаар тушаал "Эмийн аюулгүй байдлын хяналт үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлэх /Фармаковижилинс/ стратеги" /2014-2018/


Эмийн зохистой хэрэглээ видео хичээлүүд

Эмийн жорын маягт, жор бичилт MNS 5376:2014

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХЭРЭГЖИЛТ

АНТИБИОТИКИЙН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ДЭЛХИЙН 7 ХОНОГ

Антибиотик эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх нь

Иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд анхаарах нь

Эмийн гaж нөлөөг бүртгэн мэдээлэх үйл ажиллагаа

Стандарт

Ёс зүй

Эмийн зохистой хэрэглээ видео хичээл

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ 2 видео хичээл

Антибиотик хэрхэн үйлчилгээ үзүүлдэг вэ видео хичээл

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ 1 видео хичээл

Эмийн зохистой хэрэглээ видео хичээл

Эмийн гаж нөлөө видео хичээл

Жороор олгох эм видео хичээл

Антибиотикийн зохистой хэрэглээ видео хичээл

Эмийг бие даан зохистой хэрэглэх хэвшил видео хичээл
  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
  COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
  "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
  Бүртгүүлэх заавар
  2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй