Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Мэргэшлийн зэрэг олгох үйл ажиллагаа

1. Хууль, эрх зүйн зохицуулалт


  2. Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах шаардлага

  1. Нүүр ам судлал

   2. Анатомийн эмгэг судлал

   3. Арьс судлал

   4. Гэмтэл согог судлал

   5. Дотрын анагаах судлал

   6. Дүрс оношилгоо судлал

   7. Зоонозын өвчин судлал

   8. Мэдрэл судлал

   9. Мэдээгүйжүүлэг судлал

   10. Мэс засал судлал

   11. Нүд судлал

    12. Өрхийн анагаах судлал

    13. Сүрьеэ судлал

     14. Сэтгэц судлал

     15. Хавдар судлал

     16. Халдварт өвчин судлал

     17. Хүүхэд судлал

     18. Чих, хамар, хоолой судлал

     19. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

     20. Эрчимт эмчилгээ судлал

     21. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

     22. Яаралтай тусламж судлал

     23. Сэргээн засал судлал

     24. Зүү эмчилгээ судлал

     25. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

     26. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

     27. Хүний их эмч

     28. Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

     29. Хүний бага эмч

     30. Сувилагч

     31. Эх баригч

     32. Био-анагаах судлаач

     33. Дүрс оношилгооны техникч

      34. Лабороторийн техникч

      35. Лабороторийн техникч /Анатомийн эмгэг судлал/

       36. Шүдний техникч

       37. Эм зүйч

       38. Эм найруулагч

       39. Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт

       40. Шүүх эмнэлгийн шинжээч эмч

       41. Хөдөлгөөн засал судлал

       3. Мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах эрх хүссэн нийгэмлэг, холбоодод тавигдах шаардлага

       4. Мэргэшлийн зэргийн шалгалт зохион байгуулах эрх бүхий мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоодын жагсаалт, чиглэл, холбоо барих дугаар


       Мэргэшлийн зэргийн шалгалт 2023 онд зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, салбар зөвлөлийн мэдээлэл

       5. Улирал, жилийн үйл ажиллагаа оруулах