Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба

Ажилтны нэр        
                                 Албан тушаал
Өрөөний дугаар/утас
И-мэйл хаяг
Э.Цацрал
Албаны дарга       302Tsatsral.enkhbold@gmail.com

Ц.Одончимэг


Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70128804

Odonchimeg-ts@hdc.gov.mn


Б.Батнаран


Байгууллагын гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


batnaran888@gmail.com

Д.Аюуш Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Ayush.d15@yahoo.com