Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.10 сар
34,917
Халдварт бус өвчин 2023.10 сар
3,172,699

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба

Ажилтны нэр    
                     Албан тушаал
Өрөөний дугаар/утас
И-мэйл хаяг
Ш.Алтанцэцэг
Албаны дарга       208
altantsetsegsh@yahoo.com

Ц.Одончимэг


Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

70128804

Odonchimeg-ts@hdc.gov.mn


И.Баяржаргал


Байгууллагын гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Нар-Угтах Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн nar-ugtakh.l@hdc.gov.mn