Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Чанар, аюулгүй байдал”Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр-2021”

“Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр”-ийг угтан эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа

Тусламж,үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн цахим сургалт

Тусламж,үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдэд цахим сургалт зохион байгууллаа

“ Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхийн Өдөр 2021” 9 сарын 17-нд болно

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын 10 баримт

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны А/566

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 12-ны А/565

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/539

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/538

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/537

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 29-ны А/536

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны А/406

“Үйлчлүүлэгчийн Аюулгүй Байдлын Дэлхий Өдөр”,   9 дүгээр сарын 17