Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

2021 он Эрүүл мэндийн сайдын тушаал

Нэр
Дугаар
Огноо
Татах
-
2021/05/07